نگرانی از بروز بیماری ها در مناطق سیل زده

خبرگزاری فارس

نگرانی از بروز بیماری ها در مناطق سیل زده

در استان خوزستان حدود ۸۰۰ نفر از افراد سیل زده به منازل خود بازنگشته‌اند و در ۳ اردوگاه حمیدیه، سوسنگرد و کارون اسکان دارند. همچنین سایر افرادی ساکن در ۲۶۰ روستا که در مخاطره سیل قرار داشتند به منازل خود برگشته‌اند.

چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 10:30

حمد اسماعیل مطلق مشاور معاون وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت ارایه خدمات بهداشت به مردم مناطق سیل‌زده گفت : کنترل‌های لازم در زمینه بروز بیمای‌های واگیردار در مناطق سیل‌زده در حال انجام است .وی با بیان اینکه در زمینه بروز بیماری‌هایی مثل «سالک» و بیماری‌های واگیر در این مناطق موجب نگرانی ما شده بود گفت: کنترل‌های لازم در زمینه بروز این بیمای در حال انجام است و از آنجا که در اردیبهشت‌ ماه معمولاً برخی از بیماری‌ها نظیر «اسهال» در این مناطق مشاهده می‌شود بررسی ما نشان می‌دهد تعداد این بیماری‌ها از سال گذشته کمتر بوده و پیشرفتی نداشته است.

 

 هرچند بسیاری از افراد به منازل خود برگشته‌اند اما مراقبت‌های بهداشتی همچنان ادامه دارد و ساکنان این مناطق به وسیله بهورزان تحت مراقبت قرار دارند.

مطلق تصریح کرد: در حاشیه شهرها مردم توسط مراقبین سلامت و کارشناسان بیماری‌های واگیر و بهداشت محیط از لحاظ بیماری‌های واگیردار پوستی و اسهالی تحت مراقبت قرار دارند و مرتباً آب مناطق پایش می‌شود، همچنین تاکنون بیماری پیش رونده‌ای به نسبت سال گذشته در مناطق سیل‌زده نداشته‌ایم.

تعداد بازدید : 481