داغ‌شدن یا مورمورشدن و احساس خارش و یا سردی شبانه پاها

داغ‌شدن یا مورمورشدن و احساس خارش و یا سردی شبانه پاها

باید علت اصلی بی‌حسی انگشتان پاها و نیز خواب‌رفتن دست‌ها و پاها و نیز علت خارش کف‌پاها را در درگیری‌های‌عصبی درنقاط دیگری و نیز محل‌های اتصال عصبی/عضلانی جستجو نمود.

چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 10:25
سعید رضاشیخی

بیماران زیادی با نشانه‌هایی به مطب‌های گوناگون مراجعه می‌نمایند که اغلب نشانه‌های مهم کلینیکی هستند؛ سردی‌شبانه پاها، داغ‌شدن یا مورمورشدن و احساس خارش در پاها که این نشانه‌ها می‌تواند به‌سبب دیسک‌کمر و یا اشکلاتی در مسیر جریان خون یا نشانه‌هایی از سفت‌شدن دیواره رگ‌ها یا انقباض رگ‌ها و یا نشانه‌هایی از سایر بیماری‌های درگیرکنندة رشته‌های عصبی و نیز محل‌های اتصال عصبی/عضلانی (N.M.J) باشند.

در غالب موارد بیماران خودشان این مشکلات را با چربی‌خون بالا مرتبط می‌دانند اما معمولاً خواب‌رفتن انگشتان و خصوصاً داغ‌شدن کف پاها به سبب چربی خون بالا نمی‌باشد. متاسفانه در میان عوام در بیشتر موارد شایع‌شده که علت داغ‌شدن و مورمورشدن و سوزن‌سوزن‌شدن پاها و دست‌ها یکی از نشانه‌های بارز چربی خون بالا و یا کم‌خونی است و آزمایش‌های‌خونی متنوعی را برای خود تقاضا می‌نمایند درحالی‌که شایع‌ترین عامل خواب‌رفتن‌ دست‌ها و پاها، درگیری در رشته‌های‌عصبی و نیز مشکلاتی در محل‌های اتصال‌های عصبی/عضلانی می‌باشند.

درواقع دلیل این داغ‌شدن‌ها و سردشدن‌های کف‌پاها و دست‌ها جدی‌تر از کاهش یا افزایش صرفاً یک ماده‌غذایی است اما همچنان که گفته‌شد این نشانه‌ها مربوط به‌طیف گسترده‌ای از درگیری در رشته‌های عصبی و محل اتصال‌عصب به عضله است و همچنان که تاکیدشد، باید علت اصلی بی‌حسی انگشتان پاها و نیز خواب‌رفتن دست‌ها و پاها و نیز علت خارش کف‌پاها را در درگیری‌های‌عصبی درنقاط دیگری و نیز محل‌های اتصال عصبی/عضلانی جستجو نمود.

همچنان که گفته‌شد اغلب بیمارانی که احساس سوزن‌سوزن‌شدن‌پاها را دارند به‌دنبال آزمایش چریی‌بالا و ... می‌روند و اغلب مشکل در رشته‌های‌عصبی درنقطه‌ای بسیاردورتر را به‌سختی قبول می‌نمایند. مجدداً تاکید می‌شود که سوزن‌شدن کف‌پاها و گزگز آنها  در بیشتر موارد در اثر درگیری‌های‌عصبی و محل‌های اتصال‌عصبی/عضلانی در بیماری‌هایی است  که موجب درگیری رشته‌های‌عصبی و ایجاد اشکالاتی درمحل‌های اتصال‌عصبی/عضلانی می‌گردند که به‌راحتی می‌توان با روش‌های‌نوین طب‌فیزیکی و  در بیشتر موارد بدون روش‌های جراحی آنها را درمان نمود که باید بررسی جدی‌تری در این‌خصوص صورت‌پذیرد.

  برای افرادی‌که می‌خواهند علت سوزش کف‌پاها را تشخیص دهند، در درجه اول مهمترین تست تجویزگرفتن نوارعصب و عضله(EMG) و در درجه دوم تست‌قندخون و کارکرد تیروئید می‌باشد. البته بررسی‌های رادیولوژی ستون مهره‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت. همچنین نباید این موضوع را فراموش‌نمود که درمان مورمورشدن، همکاری و همراهی فوق‌العاده میان بیمار و پزشک معالج را می‌طلبد، چراکه مورمور، گرم‌شدن و گزگز کف‌پاها بی‌نیاز و مستقل از سایر نشانه‌های مرتبط در نقاط دیگری غیر  ازمحل‌های فوق نبوده و اغلب به‌دلیل تحریک و درگیری در ریشه‌های عصبی میان مهره‌ای ایجاد می‌شوند و در بیشتر قریب به‌اتفاق موارد این مشکلات دراثر درگیری ریشه‌های کمری عصبی به‌دلیل فتق دیسک یا آرتروز ستون‌فقرات ایجاد می‌گردند.

جالب این است که اغلب بیماران دردکمر خود را خصوصاً درموارد مزمن ذکر نمی‌کنند و حتی پس‌از اثبات آن با کمک تست‌های تشخیصی، باز هم باور آن برای آنها سخت و مشکل است که قبول‌نمایندکه علت گرم‌شدن کف‌پاها و مورمورشدن پاهای آنها در اثر مشکلی در کمر و یا لگن آنها می‌باشد؛ چنان‌که در بررسی‌های کلینیکی گسترده در اغلب بیمارانی که با داغ‌شدن کف‌پاها مراجعه می‌کنند، فشار روی ریشه‌های عصب‌سیاتیک را پیدا می‌نماییم و درمی‌یابیم تحریکات دیسک‌های کمری به‌دلیل درگیری‌های گسترده‌ای می‌باشد که این بیماران در مقطعی از زندگی خود با آن به‌طور حاد مواجه بوده‌اند.

اما درحال حاضر عوارض آن را به‌صورت حس داغی درکف پاها و خواب‌رفتگی در پاها احساس می‌نمایند و گاهی حتی برعکس به این صورت است که به‌جای این