آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

تمرینات یوگا ذهن‌جسم را درمان می‌کند و می‌تواند اثرات گوناگونی برسلامتی انسان داشته‌باشد. حال پرسش اینجاست که آیا یوگا می‌تواند فشارخون را کاهش‌دهد؟

یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 10:33
طاهره محمودی ، مربی یوگا

تحقیقات نشان‌می‌‌دهد که یوگا می‌تواند درد را تسکین، التهاب را کاهش و کیفیت زندگی را بهبوددهد.یوگا شامل تمرینات منظم فیزیکی، روحی و روانی است که در هند آغازشد. این تمرینات ترکیبی ازحرکات آرام کنترل‌شده، باتوجه به‌تنفس و مراقبه است.در دهه‌های اخیر، تمرینات‌یوگا درسراسرجهان گسترش‌یافته و محققان درپی کشف این موضوع هستند که یوگا چگونه می‌تواند برای سلامتی انسان‌ها تاثیرمثبت داشته باشد.

این مقاله از سایت پهنک، تحقیقات علمی که پیرامون تاثیر یوگا بر فشارخون صورت‌گرفته را شرح‌می‌دهد.

اثرات یوگا بر فشارخون:

یوگای آینگار(Iyengar) موجب بهبود فشارخون بالا می‌شود.

درسـال۲۰۱۱، مجله علوم‌پزشکیComplementary and Alternative Medicine پژوهشی پیرامون تاثیر یوگای آینگار بر فشارخون بالا منتشرنمود.

در این بررسی، شرکت‌کننده‌ها به‌مقدارکم و خفیف فشارخون داشتند و هیچ درمانی دریافت ننموده‌بودند.

محققان این افراد را به دوگروه تقسیم‌نمودند:

گروه اول طی یک‌دورۀ ۱۲هفته‌ای تمرینات یوگای آینگار را انجام‌دادند. این شرکت‌کننده‌ها در زمینه تمرینات‌یوگا کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند. گروه دیگر با تنظیم رژیم‌غذایی، میزان فشارخون‌ خود را کنترل‌نمودند. پژوهشگران پس‌از مقایسۀ نتایج هردوگروه نتیجه گرفتند که «۱۲هفته تمرین آینگار به‌لحاظ بالینی بهبود چشمگیری در فشارخون سیستولیک و دیاستولیکِ ۲۴ساعته داشته‌است».

اصطلاح سیستولیک به فشارخون عروق هنگام ضربان‌قلب و دیاستولیک به فشارخون مابین ضربات اشاره‌می‌کند. برای نمونه، اگر فشارخون شخصی ۱۲۰/۸۰میلی‌مترجیوه (mm Hg) باشد، عدد اول فشار سیستولیک و دومین عدد فشار دیاستولیک است. مهم است بدانیم که بررسی فوق روی ۵۷ شرکت‌کننده انجام‌شد و تایید این یافته‌ها مستلزم تحقیقات بیشتری خواهد بود.

تاثیر یوگا و شیوۀ زندگی سالم:

درسال۲۰۱۶، محققان نتایج بررسی‌های مربوط‌به فشارخون و اصلاح شیوۀ زندگی(LIMBS) را منتشرنمودند. این فقط یکی‌از تحقیقات تصادفی کنترل‌شده‌است که بررسی می‌کند «آیا یوگا می‌تواند فشارخون بالا را کاهش‌دهد یا خیر».

این بررسی به‌طور ویژه اثر تمرینات هاتایوگا(Hatha) را درمدت ۱۲هفته با رویکرد استاندارد بیشتری مقایسه‌نمود.

محققان به‌طور تصادفی شرکت‌کننده‌ها را به گروه‌های زیر تقسیم‌نمودند:

یوگا:

این گروه متشکل‌از ۴۳تن بود. آنها به‌مدت ۱۲هفته، هفته‌ای دوبار۹۰دقیقه، درکلاس‌های‌یوگا شرکت‌نمودند. آنها به‌تدریج انجام تمرینات یوگا را درمنزل نیز آغازنمودند.

زندگی سالم:

این گروه متشکل‌از ۴۸تن بود. آنها برنامه‌های پیاده‌روی و آموزشی مربوط به ارتقای سلامتی را دنبال‌نمودند که شامل کلاس‌های تغذیه و راهنمایی‌هایی انگیزشی بود.

این شرکت‌کننده‌ها به‌تدریج هفته‌ای ۱۸۰دقیقه پیاده‌روی انجام‌دادند.

یوگا و زندگی‌سالم:

این گروه متشکل‌از ۴۶ تن بود. آنها در کلاس‌های یوگا، برنامه‌های پیاده‌روی و آموزش ارتقای‌سلامتی شرکت‌نمودند. اما در خانه تمرین‌های یوگا را انجام‌نمی‌دادند.

محققان به‌این‌نتیجه رسیدند که تمامی این سه‌رویکرد می‌تواند فشارخون درحال‌استراحت را کاهش‌دهد. درهرگروه از شرکت‌کننده‌ها، میزان فشار‌خون طی۱۲‌و‌۲۴هفته درمقایسه با آغاز بررسی پایین‌تر بود.

درمقایسه گروهی‌که فقط تمرینات‌یوگا را انجام‌دادند با گروهی‌که برنامه‌های‌آموزشی و پیاده‌روی را دنبال‌نمودند، در ۱۲هفته، میزان کاهش فشارخون چشمگیرتر بود.

به‌طورکلی، کاهش فشارخون کم بود اما حتی همین کاهش‌کم نیز می‌تواند برای سلامتی مفید باشد.

به‌گفته پژوهشگران اگر فشارخون سیستولیک تا ۲میلی‌متر جیوه پایین بیاید، خطر مرگ ناشی‌از بیماری‌های‌قلبی تا ۷ درصد و مرگ ناشی‌از سکته تا ۱۰درصد کاهش‌می‌یابد.

 

یوگا و زندگی‌سالم

 

آیا یوگا می‌تواند درمان با دارو را به‌تاخیر بیاندازد؟

درسال۲۰۱۳، انجمن‌قلب‌آمریکا(AHA) طی بیانیه‌ای خواست