آندروگرافیس‭ ‬پانیکولاتا

 

آندروگرافیس‭ ‬پانیکولاتا

طبقه‌بندی علمی

سلسله

طبقه‌بندی‭ ‬نشده‭ ‬

طبقه‌بندی‭ ‬نشده

طبقه‌بندی‭ ‬نشده‭  ‬

رده

تیره‭   ‬

جنس‭           ‬

نوع

 گیاهی

 نهان‌دانه

 دولپه‌ای‭ ‬واقعی

 آستریدها

 لامیال‌ها

 آکانتاسه

 آندروگرافیس

 پانیکولاتا

 

نام‭ ‬لاتین‭:‬

 Andrographis Paniculata Nees

انگلیسی‭: ‬

Kingof bitters

‭ ‬سانسکریت‭: ‬

(Bhunimba, Kalmegh(a

بخش‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭:‬‭ ‬بخشهای‭ ‬هوایی،‭ ‬برگ

آندروگرافیس‭ ‬گیاهی‭ ‬علفی‭ ‬و‭ ‬یکساله‭(‬‮١‬‭) ‬یا‭ ‬پایا‭(‬‮٢‬‭) ‬است‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬دارای‭ ‬ساقه‌ای‭ ‬راست‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ارتفاعش‭ ‬بین‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠١١‬‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اماکن‭ ‬مرطوب‭ ‬سایه دار‭ ‬می‮ ‬روید‭ ‬و‭ ‬برگهایی‭ ‬صاف‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬کرک‭ ‬وگلهای‭ ‬سفید‭ ‬با‭ ‬لکه‌های‭ ‬صورتی‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬ارغوانی‭ ‬در‭ ‬جام‭ ‬گل‭ ‬دارد‭. ‬رنگ‭ ‬ساقه‭ ‬سبز‭ ‬تیره‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بلندی‮٠٣‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قطر‮٢‬تا‮٦‬‭ ‬میلی‌متر،‭ ‬دارای‭ ‬شاخه‌های‭ ‬کاملا‭ ‬چهارگوش‭ ‬با‭ ‬شیارها‭ ‬و‭ ‬بالهائی‭ ‬در‭ ‬زاویه‌ی‭ ‬بخشهای‭ ‬جوانتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گره‌ها‭ ‬اندکی‭ ‬بزرگتر‭ ‬است‭. ‬برگها‭ ‬صاف‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬کرک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬درازای‭ ‬‮٨‬‭ ‬و‭ ‬پهنای‭ ‬‮۲‬‭/‬‮۵‬سانتی‌متر‭ ‬نوک‭ ‬تیز‭ ‬و‭ ‬سنجاقی‭ ‬است‭. ‬گلها‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬در‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬شاخه‌های‭ ‬انتهایی‭ ‬یا‭ ‬انشان  (‬پانیکولpanicle) ‬است‭. ‬میوه‭ ‬پوشینه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوسو‭ ‬نوک‭ ‬تیز‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬ابعاد‭ ‬‮۱‬‭/‬‮۹‬×‮۰‬‭/‬‮۳‬‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬فراوان‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬قهوه‌ای‭ ‬دارد‭.‬

آندروگرافیس‭ ‬پانیکولاتا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طب‭ ‬آیورودا‭ ‬کالمگه‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬گیاهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬بخش‌های‭ ‬آن‭ ‬تلخ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مناطق‭ ‬حاره‌ای‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬غالبا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دسته‌های‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬می‌روید‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬محل‌های‭ ‬زندگی‭ ‬مانند‭ ‬دشتها،‭ ‬بالای‭ ‬تپه‌ها،‭ ‬زمین‌های‭ ‬بایر،‭ ‬مزارع،‭ ‬زمین‌های‭ ‬خشک‭ ‬یا‭ ‬مرطوب،‭ ‬کناره‌های‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬جاده‌ها‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬حاره‌ای‭ ‬آسیا‭ ‬مانند‭ ‬هند،‭ ‬سری‌لانکا،‭ ‬اندونزی،‭ ‬مالزی‭ ‬و‭ ‬تایلند‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬رطوبت‭ ‬حاره‌ای‭ ‬جنگلهای‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گیاه‭ ‬آپارتمانی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آید‭.‬

در‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬هند،‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬‮«‬ماهاتیتا‭ ‬‭ ‬mahatita‮»‬‭ ‬می‌نامند‭ ‬که‭ ‬معنــای‭ ‬تحــت‌اللفظی‭ ‬آن‭ ‬‮«‬شاه‌تلخ‌ها‮»‬‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گیاه،‭ ‬ظاهری‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬تلخی‭ ‬شبیه‭ ‬درخت‭ ‬نیمبا‭ ‬دارد،‭ ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬قد‭ ‬و‭ ‬قواره‌اش‭ ‬کوچکتر‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بهوئی‭ ‬ـ‭ ‬نیم‭ ‬یابهوئی‭ ‬نیمبا‭ ‬می‌نامند‭(‬‮٣‬‭). ‬در‭ ‬مالزی‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬همپدوبومیHempedu Bumi‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬‮«‬صفرای‭ ‬زمین‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬زیرا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تلخ‌ترین‭ ‬گیاهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬جنس‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬شامل‮٨٢‬گونه‭ ‬بوته‌های‭ ‬کوچک‭ ‬یک‭ ‬ساله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اساسا‭ ‬همگی‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ی‭ ‬حاره‌ای‭ ‬آسیا‭ ‬می‌رویند‭. ‬فقط‭ ‬تعداد‭ ‬معدودی‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬آندروگرافیس‮ ‬‭ ‬خاصیت‭ ‬دارویی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬پانیکولاتا‭ ‬معروفترین‭ ‬آنها‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬این‭ ‬گیاه،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬هنگ کنگ‭ ‬و‭ ‬برونئی‭ ‬و‭ ‬سنگاپور‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬آفریقا‭ ‬در‭ ‬ناحیه‌ی‭ ‬ژئوپلیتیکال‭ ‬جنوب‭ ‬غربی‭ ‬نیجریه‭ ‬کاشته‭ ‬می‌شود‭. ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬آفتابی‭ ‬بهتر‭ ‬رشد‭ ‬می‌کند‭. ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬فاصله‌ی‭ ‬تیر‭ ‬و‭ ‬مرداد‭ ‬دانه‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌کارند‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬نشاء‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬فاصله‌ی‮٠٦‬×‮٠٣‬‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬فرو‭ ‬می‌کنند‭.‬
با‭ ‬وجودی‭ ‬که‭ ‬آندروگرافیس،‭ ‬گیاهی‭ ‬آیورودایی‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬تایلند‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬زمان‌های‭ ‬قدیم‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬سیدها‭ ‬siddha‭ ‬و‭ ‬آیورودا‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬طب‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬استفاده‌های‭ ‬بالینی‭ ‬متعددی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‌آمده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬گرمی‌ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬گرمی‭ ‬ریه،‭ ‬گلو‭ ‬و‭ ‬مجرای‭ ‬ادرار‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬تظاهرات‭ ‬‮«‬آتش‭ ‬سم‮»‬‭ ‬بر‭ ‬پوست‭ ‬مانند‭ ‬ناسورها‭ ‬و‭ ‬کفگیرک‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شده‭ ‬است‬(۴). در‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬چین،‭ ‬کانال‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬ریه،‭ ‬معده،‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬نصف‭ ‬النهار‭ ‬مثانه‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬گیاه‭ ‬موجب‭ ‬دفع‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬می‌گردد‭.‬

آندروگرافیس‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اجزای‭ ‬فراورده‌های‭ ‬دارویی‭ ‬مختلف‭ ‬آیورودا‭ ‬برای‭ ‬تب‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬کبدی‭ ‬است‭. ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬چاراکاسمهیتا‭ ‬charakasamhita‭ ‬‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬نگارش‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬‮٥٧١‬‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬می‌رسد،‭ ‬توصیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گیاهان‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬فرآورده‌ای‭ ‬شامل‭ ‬گیاهان‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬زردی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌آمده‭ ‬است‭. ‬نکته‌ی‭ ‬جالب‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬متون‭ ‬کهن‭ ‬آیورودا،‭ ‬هیچ‭ ‬گیاهی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬کالمگه‭ ‬نیامده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نامهای‭ ‬بهاوپرانکاش‭ ‬Bhavprankash‭ ‬،‭ ‬مادانپال‭ ‬Madanpal‭ ‬‭ ‬و‭ ‬راجنیگ‭ ‬هانتو‭ ‬Rajnighantu‭ ‬‭ ‬اشاره‌ی‭ ‬ضمنی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬باشد‭.‬

 

هپاتیک،‭ ‬ضدالتهاب،‭ ‬ضدمیکرب،‭ ‬اصلاح‌کننده،‭ ‬سازش‌زا،‭ ‬آنتی‌اکسیدان،‭ ‬ضدتب،‭ ‬تونیک‭ ‬تلخ،‭ ‬محافظ‭ ‬قلب،‭ ‬صفرابر‭.‬آندروگرافولید‭ ‬andrographolide‭ ‬‭ ‬ماده‌ی‭ ‬موثر‭ ‬اصلی‭ ‬گیاه‭ ‬از‭ ‬دسته‌ی‭ ‬لاکتون‌ها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬گورتر‭ ‬R.Gorter‭ ‬‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬‮١١٩١‬‭ ‬از‭ ‬برگ‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد  (١‬و‮٢‬و‮٣). ‬این‭ ‬ماده‌ی‭ ‬تلخ‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬محلول‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬آثار‭ ‬محافظتی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬هپاتوتوکسیسیته‌ی‭ ‬تتراکلرورکربن‭ ‬در‭ ‬موشها‭ ‬است‭. ‬میزان‭ ‬LD50‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬موش‭ ‬نر‭ ‬برابر  ۱۱/۴۶ گرم‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬است‭. ‬آثار‭ ‬دیگر‭ ‬گیاه،‭ ‬همچون‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬کبد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬تجربی‭ ‬مجاورت‭ ‬با‭ ‬گالاکتوزامین،‭ ‬پاراستامول‭ ‬وغیره‭ ‬به‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬تاثیر‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬کبد‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنزیم‌های‭ ‬متابولیک‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬ارزش‭ ‬درمانی‭ ‬کالمگه‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬مکانیسم‭ ‬اثرات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬القای‭ ‬آنزیم‌ها‭ ‬است‭.‬

سایر‭ ‬مواد‭ ‬موثر‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

 • ‬ ٤١ ـ  دزوکسی  ـ  ١١  ـ  دزیدرو  آندروگرافولید  در  تمام  گیاه

• ٤١‬ـ دزوکسی‌ـ ١١ ـ  اوکسوآندروگرافولید  در  تمام  گیاه

•  ‬ ٥- هیدروکسی  ـ  ٧ ،  ٨ ،  َ ٢و‌  َ ٣ -تترامتوکسی  فلاون  در  تمام  گیاه

• ٥- ‬هیدروکسی  ٧، ٨، َ٢ - تری‌متوکسی  فلاون،  در  کشت  بافتی

‭ ‬آندروگرافین‭ ‬در‭ ‬ریشه

‭ ‬نئوآندروگرافولید‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬گیاه

‭ ‬پانیکولین‭ ‬panicoline‭ ‬در‭ ‬ریشه

پانیکولید‭ ‬paniculide‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬A ،‭ ‬B‭ ‬و‭ ‬C‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬گیاه‭ (‬‮٥‬‭)‬

عصار‌ه‌ی‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬دارای‭ ‬آثار‭ ‬دارو‭ ‬شناسیک‭ ‬متعدد‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬روی‭ ‬جریان‌های‭ ‬یاخته،‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬سبب‭ ‬تعدیل‭ ‬سلول‌های‭ ‬سرطانی‭ ‬و‭ ‬یاخته‌های‭ ‬ایمنی‭ ‬در‭ ‬انسان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬در‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬از‭ ‬تکثیر‭ ‬رده‌های‭ ‬مختلف‭ ‬یاخته‌های‭ ‬تومور‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬سرطان‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ترکیب‭ ‬دارای‭ ‬فعالیت‭ ‬مستقیم‭ ‬ضدسرطان‭ ‬بر‭ ‬یاخته‌های‭ ‬سرطانی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬وقفه‌ی‭ ‬چرخه‌ی‭ ‬یاخته‭ ‬در‭ ‬فاز‭ ‬G0‭/‬G1‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬القای‭ ‬پروتئین‭ ‬مهاری‭ ‬چرخه‌ی‭ ‬یاخته،‭ ‬یعنی‭ ‬P27‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تجلی‭ ‬کیناز‭ ‬‮٤‬‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬سیکلین(CDK4) می‌شود‭. ‬فعالیت‭ ‬محرک‭ ‬ایمنی‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬تکثیر‭ ‬لنفوسیت‌ها‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬اینترلوکین‭ ‬‮٢‬‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شود‭. ‬آندروگرافولید‭ ‬سبب‭ ‬تشدید‭ ‬تولید‭ ‬فاکتور‭ ‬آلفای‭ ‬نکروز‭ ‬تومور‭ ‬و‭ ‬تجلی‭ ‬مارکر‭ ‬CD‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬فعالیت‭ ‬سیتوتوکسیک‭ ‬لنفوسیت‌ها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬یاخته‌های‭ ‬سرطانی‭ ‬منتهی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬فعالیت‭ ‬ضدسرطانی‭ ‬دارد‭. ‬فعالیت‭ ‬ضدسرطانی‭ ‬این‭ ‬ترکیب‭ ‬در‭ ‬موجود‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬انگاره های‭ ‬زینوگرافت‭ ‬HT29‭ ‬‭ ‬و‭ ‬سینژنیک‭ ‬ملانوم‭ ‬B16F0‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نتایج‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬یک‭ ‬فارماکوفور‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬ضدسرطان‭ ‬و‭ ‬تعدیل کننده‌ی‭ ‬ایمنی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ازینرو‭ ‬بالقوه‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬عامل‭ ‬درمانی‭ ‬ضدسرطان‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

همچنین‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کالمگه‭ ‬به‭  ‬غیر‭ ‬از‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محرک‭ ‬ایمنی،‭ ‬دارای‭ ‬فعالیت‭ ‬ضدتیفوئید‭ ‬و‭ ‬ضدقارچ،‭ ‬آنتی‭ ‬هپاتوتوکسیک،‭ ‬آنتی‭ ‬بیوتیک،‭ ‬آنتی‌مالاریا،‭ ‬آنتی‌هپاتیت،‭ ‬آنتی‌ترومبوژنیک،‭ ‬ضدالتهاب،‭ ‬ضدگزش‭ ‬مار‭ ‬و‭ ‬خواص‭ ‬ضدتب‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬تازه‭ ‬تاثیر‭ ‬ضدفعالیت‭ ‬HIV‭ ‬آندروگرافولید‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬باستیر‭ ‬هندوستان‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

نتایج‭ ‬انجام‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬شیلی،‭ ‬تاثیر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬گیاه‭ ‬بر‭ ‬خشک‭ ‬شدن‭ ‬ترشحات‭ ‬بینی‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬سرما‭ ‬خورده‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬‮٠٠٢١‬‭ ‬میلی‌گرم‭ ‬عصاره‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬‮٥‬‭ ‬روز‭ ‬مصرف‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسیده‭ ‬است‭(‬‮٦‬‭).‬

 

آندروگرافیس‭ ‬دارای‭ ‬مصارف‭ ‬متعدد‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬از‭ ‬اجزای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬آیورودائی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬switradilepa‭ ‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬ویتیلیگو‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬برگهای‭ ‬له‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شیره‌ی‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬بعضی‭ ‬ادویه‭ ‬مانند‭ ‬هل،‭ ‬میخک‭ ‬و‭ ‬دارچین‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قرص‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬گریپ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬بیماری‌های‭ ‬معده‭ ‬در‭ ‬شیرخواران‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬جوشانده‭ ‬یا‭ ‬دم‌کرده‌ی‭ ‬برگ‌های‭ ‬گیاه‭ ‬برای‭ ‬ناتوانی‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬سوء‭ ‬هاضمه‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬ریشه‌ی‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تونیک،‭ ‬مقوی‭ ‬معده‭ ‬و‭ ‬ضدگرم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬تنتورریشه،‭ ‬تونیک،‭ ‬محرک‭ ‬و‭ ‬اشتهاآور‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬طبیعت‭ ‬سر‭ ‬دو‭ ‬تلخ‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬موارد‭ ‬مصرف‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭:‬

در‭ ‬بیماری‭ ‬قلب‭ ‬وعروق‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پیشگیری،‭ ‬دوره‌ی‭ ‬نقاهت‭ ‬سرماخوردگی،‭ ‬درمان‭ ‬ناتوانی‌ها‭ ‬در‭ ‬دیابت‭ ‬ملیتوس،‭ ‬شکم‭ ‬روش،‭ ‬ضعف‭ ‬معده‭ ‬و‭ ‬روده،‭ ‬اسهال،‭ ‬سوء‌هاضمه،‭ ‬نفخ،‭ ‬آلودگی‌های‭ ‬انگلی‭ ‬مجرای‭ ‬گوارش،‭ ‬هپاتیت،‭ ‬عفونتهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کمبود‭ ‬ایمنی،‭ ‬عفونت‭ ‬دستگاه‭ ‬تنفسی،‭ ‬عفونت‭ ‬پوستی،‭ ‬کبدی،‭ ‬نارسایی‭ ‬کبد،‭ ‬مسمومیت‭ ‬کبد‭.‬

 

در‭ ‬بررسی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬انسان،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬سبب‭ ‬بروز‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬نتایج‭ ‬بررسی‌هایی‭ ‬که‭  ‬درحیوانات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬مسایلی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آثار‭ ‬گیاه‭ ‬بر‭ ‬باروری‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی،‭ ‬شرکت کنندگان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬عملکرد‭ ‬ریه،‭ ‬تعداد‭ ‬گویچه‌های‭ ‬خون،‭ ‬کارکرد‭ ‬کلیه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مقیاس‌های‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مسمومیت‭ ‬پایش‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬مورد،‭ ‬اشکالی‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭(‬‮٧‬‭).‬

طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬دیگر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دسته‭ ‬موش‭ ‬ماده،‭ ‬رفتار‭ ‬خوبی‭ ‬دیده‭ ‬نشد‭. ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬‮٦‬‌هفته،‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬‮٢‬گرم‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬وزن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬تجویز‭ ‬شد‭ ‬موشهای‭ ‬ماده‭ ‬پس‭ ‬ازجفت گیری‭ ‬با‭ ‬موشهای‭ ‬نر‭ ‬دارای‭ ‬قدرت‭ ‬باروری،‭ ‬حامله‭ ‬نشدند‭. ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬‮‬‭/‬‮‭ ٪۹۵/۲ ‬موشهای‭ ‬شاهد‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬موشها‭ ‬باردار‭ ‬شدند‭(‬‮٨‬‭).‬

وقتی‭ ‬موشهای‭ ‬نر‭ ‬روزی‭ ‬‮٠٢‬میلی‌گرم‭ ‬پودر‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬استفاده‭ ‬کردند،‭ ‬قدرت‭ ‬باروری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬در‭ ‬موشها‭ ‬متوقف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬یاخته‌های‭ ‬بیضه‭ ‬تغییراتی‭ ‬مشاهده‭ ‬شد‭(‬‮٩‬‭) ‬اما‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬موشهایی‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬از‭ ‬‮١‬گرم‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬کیلوگرم‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭ ‬مدرکی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬مسمومیت‭ ‬بیضه‭ ‬مشاهده‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬علت‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬هنوز‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭(‬‮٠١‬‭).‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بارداری‭ ‬برای‭ ‬‮٩١‬‭ ‬روز‭ ‬نخست‭ ‬بارداری‭ ‬از‭ ‬دوزهای‭ ‬‮٠٠٢‬،‭ ‬‮٠٠٦‬‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٠٢‬‭ ‬میلی‭ ‬گرم‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم (یعنی‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬دوزی‭ ‬برابر‭ ‬‮٠٣‬،‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٣‬‭ ‬برابر‭ ‬دوز‭ ‬درمانی‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬انسان‭ (‬از‭ ‬قرص های (Kan Jang ترکیب‭ ‬ثابت‭ ‬عصاره‌ی‭ ‬استاندارد‭ ‬شده‌ی‭ ‬آندروگرافیس‭ ‬پانیکولاتا)‭ ‬ به‭ ‬موشها‭ ‬تجویز‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬دارو‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‌ی‭ ‬پروژسترون‭ ‬در‭ ‬پلاسمای‭ ‬موشها‭ ‬تاثیری‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬نتیجه‌گیری‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دوز‭ ‬درمانی‭ ‬سبب‭ ‬ختم‭ ‬بارداری‭ ‬بـــا‭ ‬واســـــطه‌ی‭ ‬پروژسترون‭ ‬نمی‌گردد‭ (‬‮١١‬‭).‬از‭ ‬پودر‭ ‬خشک‭ ‬روزانه‭ ‬‮۱‬‭/‬‮۵‬‭ ‬تا‭ ‬‮٦‬‌گرم

از‭ ‬عصاره‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬‮٠٢‬تا‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬میلی‭ ‬لیتر‭ ‬در‭ ‬هفته‭ (‬‮٢‬‭:‬‮١‬‭)‬
1-Andrographis paniculata in www. phytotherapies.org

‮٢‬- ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬زرگری‭ ‬دوره‭ ‬‮٥‬‭ ‬جلدی‭ ‬ج‭ ‬‮٣‬‭ ‬ص‭ ‬‮٧٩٦‬‭ ‬چاپ‭ ‬چهارم‭ ‬‮٨٦٣١‬‭ ‬انتشارات‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران

3-Andrographis paniculata in wikipedia, the free encycolpedia

4-Bensky D, Gamble A,Chinese Herbal Medicine MateriaMedica, Eastland press, 1986, seattle p:136

5-“Species information''(http:// sun.ars-grin.gov: 8080)

6-HarrarSari:Stop a Cold in Just 12 Hours:www.goodhousekeeping.com.

7-Hancke J etal A double - blind study with a new monodrug kan Jang: Decrease of symptoms and improvements in the recovery from common colds phytotherapy Res 9:559 - 562,1995

8-Zoha Ms et al, Antifertility effect of  Andrographis  Paniculata in mice Bangladesh Med Res counc Bull 15(1):34 - 37, 1989

9-Akbarsha MA  et   al:‭ ‬“Antifertility effect of Andrographis paniculata (Nees)  in   male  albino  rat” Indian J Exp Biol 28 (5):421-426:1990

10-Burgos RA, et al,‭ ‬“Testicular toxicity assessment of Andrographis Panicalata dried extract in rats;J Ethnopharmacol 58(3):219-224,1997

11-Panosian A, Kochikian A, Gabrielian E‚ et al, Effect of Andrographis Paniculata extract on Progesterone in blood plasma of pregnant rats phytomedicine 1999 July 6(3): 157-61

ثبت نظر

ارسال

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

خواص گل سرخ در طب سنتی ایران

مدتی پیش، پس ازانتشار کتاب گیاهان دارویی منطقه سواد کوه،  که در آن به خواص ...

ادامه مطلب
درمان طبیعی آلرژی های فصلی

درمان طبیعی آلرژی های فصلی

گذشته از آلرژی های غذایی ، حساسیت های فصلی یا رینیت آلرژیک (Allergic Rhinitis) نیز ...

ادامه مطلب
 تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

تاثیر آب گوجه فرنگی بر فشار خون و قلب و عروق

گوجه فرنگی از جمله گیاهانی است که همواره برای بدن انسان مفید بوده و کارشناسان ...

ادامه مطلب
قطره علف لیمو

قطره علف لیمو

اسانس علف لیمو اثرات غیرقارچی نویدبخشی داشت که منجر می‌شود تا نویسندگان اظهار کنند که ...

ادامه مطلب
آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

آیا می‌توان توسط یوگا فشارخون را کاهش‌داد؟

تمرینات یوگا ذهن‌جسم را درمان می‌کند و می‌تواند اثرات گوناگونی برسلامتی انسان داشته‌باشد. حال پرسش ...

ادامه مطلب
اسانس شوید  و کاهش LDL

اسانس شوید و کاهش LDL

معتقد بودند دم‌کرده‌ی شوید از نفخ شکم، به‌ویژه در نوزادان، جلوگیری می‌کند. نوشیدن یک فنجان ...

ادامه مطلب
آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هواو اضطراب دوران کودکی

آلودگی هوا یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی در جهان است که منجر به تشدید ...

ادامه مطلب
اثر خواب ناکافی روی قلب

اثر خواب ناکافی روی قلب

طی سال‌‌‌های اخیر، بررسی های گوناگون تاکید زیادی بر خطر کم خوابی و ارتباط آن ...

ادامه مطلب
موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

موادغذایی سرشار از کلسیم برای وگان ها

وگانیسم یا گیاهخواری مطلق یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر ...

ادامه مطلب
فواید روغن زیتون روی پوست

فواید روغن زیتون روی پوست

روغن زیتون محصول استخراج شدۀ اعجاب انگیز از زیتون و جزء اساسی رژیم غذایی مدیترانه ...

ادامه مطلب