برای آنکه از قافله متمدنان عقب نمانیم و در جهل خود درجا نزنیم وهمچون آن بارکش عصاری به دور خود نگردیم، به پیشنهاد دوستان دست‌اندرکار سایتی فراهم آوردیم تا آنچه را که در زمینه گیاهان در جهان وجود دارد به مرور بر صفحه پهنک حک کنیم. این کار چندین حسن دارد که اولی افزایش اطلاعات این حقیر است. در این مجموعه می کوشیم آنچه را که می توان درمورد گیاه نوشت فرارویتان پهن کنیم.
پهنک را از خود بدانید، مارا تنها نگذارید و نظرات خود را برای ما بفرستید.
دکتر فرخ سیف بهزاد ۱۸ آبان ۱۳۸۸